مدیر.بیز

جستجو برای "زبان بدن"  

pastoral-ministry-and-the-struggle-to-sleep_400_267_90 پس از انتخابات بحث برانگیز آمریکا، شما هم به احتمال زیاد با افرادی که دیدگاه مشترکی با شما ندارند، وارد بحث شده اید. منحرف کردن بحث و پیش بردن آن به صورتی زشت کار آسانی است. اگر شامل اعضای خانواده باشد، میتواند جوی استرس زا برای شما بوجود آید. ما در این مطلب شما را با تاکتیک هایی موفقیت آمیز آشنا میکنیم که به شما کمک میکند در تمام مدت بحث مودب و خوش رفتار باشید.
برای بردن تلاش نکنید
حمله به ایده های طرف مقابل، باعث میشود طرف حالت جنگ و ...ادامه »