مدیر.بیز

همایش هاهمایش ملی آخرین دستاوردهای نظام مالیاتی و منابع انسانی

زمان و طرح بهای بلیط


طرح بهای بلیط :ردیف های ویژه (۱ الی ۴ ) ۲۵۰ هزارتومان، ردیف های (۵ الی ۱۱ ) ۲۰۰ هزارتومان، ردیف های (۱۲ الی ۲۲ ) ۱۶۰ هزارتومان

خدمات ردیف های ویژه :ترانسفر، حضور در پنل پرسش و پاسخ، امکان طرح موضوعات تخصصی با اساتید و پذیرایی ویژه

زمان : هفتم خرداد ماه از ساعت ۹ الی ۱۸ ، مکان : مرکز همایش های بین المللی نیایش - سعادت آباد، میدان کاج، کوچه نهم
صحنــــــــــــــــــــه اجــــــــــــــــــــرا

  • جایگاه مرکز همایش های بین المللی نیایشمرکز همایش های بین المللی نیایش جایگاه
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
0 صندلی / بهای نهایی: 0ریال

ثبت نام
برای خرید بلیط، لطفا فرم زیر را تکمیل کنید.

پیگیری بلیط

برای دریافت نسخه PDF بلیط، نشانی ایمیل یا شماره پیگیری خود را وارد نمایید.


ورود مشترکان

ایمیل:

رمز عبور:

برای دریافت مشخصات کاربری خود پست الکترونیک اشتراک خود را در فرم زیر وارد نمایید.


خبرنامه

بـرای عـضویـت در خـبـرنـامـه مدیر.بیز، پـسـت الکترونیک خود را وارد کنید.


مرجع اطلاع رسانی,پایگاه اطلاع رسانی خدمات نوین مدیریت در ایران,بازاریابی,تبلیغات آنلاین,اثر سنجی,تحقیقات بازار,مارکت ریسرچ,مذاکره،فروش،زبان بدن،مشاوره بازاریابی، افزایش فروش،مشاوره فروش،مذاکره،زبان بدن،فروش تلفنی،افزایش فروش،برندینگ، برند، استخدام،منابع انسانی،راه کار، راه حل، کنفرانس،کنفرانس ملی ،بازاریابی و فروش ،کنفرانس بازاریابی، دوره آموزشی ،کسب و کار،