مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۶/۰۶

علی پاکزادیان مقدم در کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان نیز سخنرانی خواهد کرد

181dbbcded4aa14057803a9dcf776c93.jpg
به نقل از دبیر اجرایی کنفرانس های زنجیره ای  ملی پس از نظر سنجی های انجام شده در دو کنفرانس اخیر علی پاکزادیان مقدم موسس و مدیر عامل شرکت مبنا مدیران و مشاور تلاشهای بازاریابی توانست هم قدم با سایر سخنرانان نظر مثبت مخاطبین را جلب نماید . از این رو ایشان با توجه به تخصص در حوزه خدمات نوین مدیریتی در کنفرانس نهم آبان ماه در مورد مباحث الگوهای نوین وفادارسازی مشتریان و تاثیر رسانه های اجتماعی در بازاریابی سخنرانی خواهد کرد .