مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۶/۰۶

حضور دکتر امیر اخلاصی در کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان در تاریخ نهم آبان

7a069c0781c573386813e96600f53d25.jpg
امیر اخلاصی عضو بنیاد ملی نخبگان و استاد دانشگاه تهران به عنوان سخنران کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان انتخاب شد . ایمان پاکزادیان مقدم دبیر اجرایی کنفرانس گفت : به علت استقبال حاضرین در کنفرانس ملی بازاریابی و برند سازی مورخ سی و یکم مرداد ماه بر آن شدیم تا از این استاد فرهیخته در این کنفرانس نیز  استفاده نماییم . پاکزادیان علت تغییر در تاریخ کنفرانس را استقبال دانش پژوهان ذکر کرد . شایان ذکر است کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان در تاریخ نهم آبان در مرکز همایش های بین المللی نیایش برگزار می گردد .