مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۵/۰۶

بیمارستان علی اصغر میزبان دعاهای شبانه مبنا مدیرانی ها

0cd20e988ddcd42b931e615266f5694d.jpg دست هایت را رو به آسمان خدا بلند کن! امشب، محال ترین آرزوهایت با دعای شبانه مان برآورده می شود.
هستند کودکان بیماری که با جسم نحیف و کوچک شان، انتظار لبخند ما را می کشند. شاید روزها پشت پنجره بیمارستان، کز کرده نشسته اند و با قلب مهربان شان از من و تو، از ما می خواهند که برای آنها تنها دعایی را بخوانیم. دعای ما تمام زندگی آنهاست.
مبنا مدیران شامگاه هفتم مرداد ماه ساعت 23 به دیدار این کودکان می رود. حیاط بیمارستان علی اصغر، میزبان مبنا مدیرانی ها و تمام کسانی است که سهم کوچکی از بهشت را با خود به آنجا می برند و با خواندن دعا و مناجات در شب شهادت مولای متقیان، حضرت امیرالمؤمنین(ع) از خداوند شفای عاجل را برای تمام بیماران می خواهند. بیمارستان حضرت علی اصغر، در اتوبان مدرس، جنوب به شمال، ابتدای خیابان ظفر واقع شده است.