مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۴/۰۳

انتشار سومین شماره ویژه نامه کنفرانس ملی بازاریابی و فروش

ce2e66e937595598e1d5fd240df31ae8.jpg سومین شماره مدیر دات بیز، ویژه کنفرانس ملی بازاریابی و فروش، سوم تیر ماه منتشر شد.
در این ویژه نامه می توانید مطالب مختلفی را از قبیل مصاحبه با دکتر احمد روستا، دکتر حسین خطیبی، علی پاکزادیان مقدم، علی جمشیدی، ایمان پاکزادیان مقدم و مقالات مختلفی در زمینه تبلیغات و حکایت های مدیریتی و بازاریابی و فروش و ... بخوانید.
این ویژه نامه در 32 صفحه، تمام رنگی تهیه شده است.
نسخه بعدی این ویژه نامه در روز برگزاری کنفرانس توزیع خواهد شد.
برای دریافت این خبرنامه کلیک کنید