مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۴/۰۲/۱۴

نابغه فروش دنیا در ایران

86a4ba19d72443aa3de8475f2fee6cca.jpg
به نقل از روابط عمومی باشگاه مدیران موفق اولین جلسه هماهنگی کنفرانس ملی بازاریابی و فروش برگزار گردید، طبق اعلام دبیر اجرایی کنفرانس ملی بازاریابی و فروش اولین کنفرانس ملی بازاریابی در خردادماه سال جاری با حضور اساتید برجسته باشگاه مدیران موفق برگزار خواهد گردید.طبق اعلام ایمان پاکزادیان مقدم صحبت های اولیه برای حضور اساتید به نامی همچون پروفسور مسعود حیدری، دکتر یحیی علوی صورت پذیرفته است و زمان برگزاری اولین کنفرانس ملی بازاریابی و فروش در سال 94 طی این هفته به اطلاع اعضا باشگاه مدیران موفق رسانیده خواهد شد.پاکزادیان مقدم از بزرگترین رخ داد علمی کشور با حضور نابغه فروش دنیا در ایران خبر داد و عنوان کرد رایزنی های اولیه برای حضور ایشان در ایران صورت گرفته است و پس از قطعی شدن اطلاع رسانی این کنفرانس نیز انجام خواهد شد.