مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۳/۱۲/۲۵

ویژه نامه نوروزی باشگاه مدیران موفق

7d205cc2b6ddcb5a55923b860a3b2677.jpg
در آخرین روزهای پایانی سال نود و سه باشگاه مدیران موفق ویژه نامه ای از آنچه در یکسال گذشته و البته برخی یادگاری ها از اولین روزهای تاسیس این باشگاه بوده است را گردآوری کرده و تحت عنوان ویژه نامه الکترونیکی باشگاه مدیران موفق منتشر کرده است. این ویژه نامه شامل اطلاعات آموزشی و گزارشی از عملکردهای باشگاه مدیران موفق در صنعت آموزش، کنفرانس و خدمات مشاوره می باشد. این خبرنامه برای کلیه اعضای باشگاه مدیران موفق ارسال خواهد شد و یا می توانید از طریق وب سایت باشگاه مدیران موفق نسبت با دانلود این ویژه نامه اقدام نمایند.