مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۳/۱۲/۰۳

موسسه آموزش عالی فاران به جمع اسپانسرهای دهمین کنفرانس بازاریابی و فروش پیوست

fd0e18d00b72648e290e11bb5cd80692.png به گزارش دبیرخانه دهمین کنفرانس بازاریابی و فروش،  موسسه عالی فاران به جمع اسپانسرهای دهمین کنفرانس بازاریابی و فروش پیوست و علاوه بر گواهینامه هایی که از باشگاه مدیران موفق و شرکت آلتیس امارات ارائه می شود، گواهینامه ای نیز از طرف موسسه آموزش عالی فاران به شرکت کنندگان دهمین کنفرانس بازاریابی و فروش اعطا می گردد.