مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۳/۱۱/۱۶

آغاز همکاری آموزشی با به پخش

c35df4f80af476226c5854faf8e9c38d.jpg به نقل از واحد روابط عمومی پایگاه خدمات نوین مدیریتی ایران پس از برگزاری جلسات مشترک ما بین مدیران شرکت به پخش با مدیر عامل پایگاه خدمات نوین مدیریتی ایران سرانجام روز گذشته اولین جلسه آموزشی ویژه کارشناسان و مدیران بخش فروش شرکت به پخش برگزار شد. علی پاکزادیان مقدم ضمن ابراز خرسندی از شروع همکاری های با شرکت به پخش اعلام کرد : دیروز اولین جلسه آموزشی را توسط استاد ایمان پاکزادیان مقدم در حوزه مذاکرات فروش در شرکت به پخش برای بیش از 100 تن از مخاطبین و کارشناسان فروش این شرکت برگزار کردیم که شکر خدا اسقبال خوبی هم شد. ما به ادامه مسیر همکاریمان با به پخش بسیار امیدواریم.