مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۳/۰۹/۱۰

اجرا، باز هم با مهدی مقدم

6511bedae1faed6daf9c4dab4653f193.jpg به نقل از واحد روابط عمومی پایگاه خدمات نوین مدیریتی ایران در همایش جهاردهم آذرماه که با موضوع بازاریابی و فروش در دوران رکود اقتصادی برگزار خواهد شد اجرای این برنامه بر عهده مجری خوب و توانمند کنفرانس های ملی بازاریابی گذاشته شد. مهدی مقدم که توانایی های خود را بارها به عرصه ظهور گذاشته است صبح روز جمعه برای اجرای این کنفرانس به تهران خواهد آمد.