مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۳/۰۹/۰۷

حضور افتخاری پروفسور مسعود حیدری در روز 14 آذر

fd266c93918b8c6825bdbcab830eb11e.jpg
به نقل از دبیرخانه کنفرانس های ملی بازاریابی، دقایقی پیش پس از مذاکره تلفنی صورت پذیرفته پدر علم مذاکره ایران پروفسور مسعود حیدری دعوت پایگاه خدمات نوین مدیریتی ایران را به منظور حضور و سخنرانی افتخاری در تخصصی ترین کنفرانس ملی بازاریابی و فروش در دوران رکود اقتصادی را پذیرفتند. ایشان ضمن تقدیر از کنفرانس های پیشین حضور خود را در کنار اساتیدی همچون دکتر محمدیان و دکتر علوی تلفیقی از تجربه، علم و تخصص ارزیابی کردند.