مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۳/۰۸/۰۹

دریافت گواهینامه آموزشی کنفرانس ملی مذاکره و زبان بدن

9e2b24bddca6f9b32000da638986440c.jpg
به نقل از واحد روابط عمومی شرکت مبنا مدیران میعاد طبق تعهد به میان آمده مبنی بر ارائه گواهینامه شرکت در کنفرانس مذکور در زمان کمتر از یک هفته این مهم صورت پذیرفت. بر این اساس تمامی شرکت کنندگان می توانند با در اختیار داشتن کد رهگیری دریافتی و مراجعه به سامانه دریافت گواهینامه مدارک مورد نظر را دریافت نمایند.گواهینامه های مذکور به صورت اینترنتی و از طریق نشانی زیر صادر می گردد. شایان ذکر است برای رهگیری گواهینامه ها میتوانید از طریق وب سایت www.modir.biz برای معتبر بودن گواهینامه اقدام نمایید.

لینک دریافت گواهینامه