مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۳/۰۸/۰۳

بزرگترین کنفرانس ملی مذاکره و زبان بدن

628556a3454453f31dff74fb7f79aa9a.jpg
تنها چهار روز به بزرگترین رخداد علمی کشور زمان باقیست، قرار است روز پنج شنبه هشتم آبان بیش از 1500 نفر از مشتاقان فنون مذاکره در برج میلاد تهران گرد هم آیند و پای صحبت سخنرانان برجسته کشور بنشینند.اعضاء کمیته اجرایی کنفرانس سخت در تلاش و کوشش برای هماهنگی امور هستند. هشت سازمان محترم به حمایت از این رویداد ملی در کنفرانس حضور پیدا خواهند کرد. خبرنامه کنفرانس به همت تیم طراحی، شکیل و خلاقانه طراحی شده و مطالب جدید و به روز آن نتیجه تحقیق و تلاش گروه تحقیقات و تحریریه باشگاه مدیران موفق می باشد.تا این لحظه همه امور طبق برنامه پیش می رود و کمیته اجرایی کنفراس پیش بینی می کند هشتم آبان در نهایت آرامش و اطمینان روز باشکوهی برای همه میهمانان باشد.