مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۳/۰۷/۱۶

خبری فوری - تغییر در زمان برگزاری بزرگترین کنفرانس ملی مذاکره و افزایش فروش

c3f7ea936a0ccc3ff5e43fe7a1d80171.jpg
طبق اعلام دبیرخانه بزرگترین کنفرانس ملی بازاریابی و مذاکره زمان برگزاری کنفرانس از یکم آبان ماه به تاریخ هشتم آبان تغییر یافت. ایمان پاکزادیان مقدم با پوزش از کلیه عزیزان ثبت نام کننده در این کنفرانس در مصاحبه علت تغییر زمان کنفرانس را بوجود آمدن برخی مشکلات فنی عنوان نمود و از کلیه عزیزان پوزش خواست.  پاکزادیان مقدم از رخدادی فوق العاده ای ( سوپرایز ) در روز هشتم آبان ماه برای کلیه مخاطبان خبر داد و همچنین دبیرخانه کنفرانس آمادگی عودت وجه عزیزانی را که تمایل به حضور در تاریخ هشتم آبان ماه در این کنفرانس را ندارد دارا می باشد . شایان ذکر است کلیه موارد کنفرانس طبق اعلام قبلی و با حضور اساتید به نام این حوزه در ساعت 8 صبخ مورخ 8 آبان ماه برگزار می گردد. اساتید حاضر در این کنفرانس  پروفسور مسعود حیدری - مهندس محمد رضا شعبانعلی - دکتر محمد رضا نظری - دکتر حمید رضا نمازی - مهندس نیما کیمیایی - مهندس ایمان پاکزادیان مقدم در حوزه مذاکره و افزایش فروش به ایراد سخن خواهند پرداخت.