مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۳/۰۷/۱۴

حضور قطعی مهندس محمدرضا شعبانعلی در بزرگترین کنفرانس ملی مذاکره و زبان بدن

730ded0bf49be8fffa81fd79ed5cf724.jpg
به نقل از ستاد اجرایی بزرگترین کنفرانس ملی مذاکره و زبان بدن با رویکرد بازاریابی و افزایش فروش حضور جناب آقای مهندس  محمدرضا شعبانعلی در این کنفرانس قطعی شد. این کنفرانس که در تاریخ هشتم آبان ماه سال جاری در مزکر همایش های 1800 نفره برج میلاد تهران برگزار خواهد شد، دومین کنفرانس ملی امسال شرکت مبنا مدیران میعاد و باشگاه مدیران موفق می باشد.در این کنفرانس جناب آقای مهندس محمدرضا شعبانعلی درباره مذاکره و نقش آن در بازاریابی و فروش به ایراد سخن می پردازند. خاطر نشان می شود بیست و سوم مرداد ماه بزرگترین کنفرانس ملی بازاریابی و فروش کشور در مرکز همایش های برج میلاد تهران توسط شرکت مبنا مدیران با استقبال چشمگیر مخاطبان برگزار شد.