مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۳/۰۶/۰۱

امروز ساعت 18 دعوت ایمان پاکزادیان مقدم برای چالش سطل یخ

3d0a6750df760e920c38c23d335b6a6a.jpg
فعالیتی است که شامل ریختن یک سطل آب یخ روی سر یک نفر می‌شود. این فعالیت در رابطه با کمک به جامعه سرطان در نیوزلند و موسسه خیریه کمک به بیماران اسکلروز جانبی آمیوتروفیک در آمریکا است. این چالش به صورت ویروسی در رسانه‌های اجتماعی مطرح شد و قوانینی برای آن گذاشته شد تا افراد یا یک سطل آب یخ روی سر خود خالی کنند یا به موسسه خیریه موردنظر کمک کنند. این چالش نیازمند نامزد کردن چند فرد دیگر برای انجام این فعالیت است که آنها ۲۴ ساعت فرصت دارند تا در این چالش شرکت کنند یا ۱۰۰ دلار به موسسه خیریه کمک کنند. طبق اعلام رسمی باشگاه مدیران موفق ایمان پاکزادیان مقدم اولین فرد مسول در باشگاه است که قرار است این حرکت نمادین را به نفع کودکان بیمار، بیمارستان علی اصغر تهران انجام دهد. پاکرادیان مقدم در مصاحبه خود با باشگاه مدیران موفق اعلام کرده است. که این حرکت نمادین را به نفع کودکان بیمار ایرانی انجام خواهد داد و قرار است از چند نفر از دوستان و اساتید برای این چالش دعوت بعمل آورد. شایان ذکر است فیلم این دعوت امشب بر روی باشگاه مدیران موفق قرار خواهد گرفت.