مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۳/۰۵/۲۴

صدور گواهینامه های بزرگترین کنفرانس ملی بازاریابی و فروش

7e3b8138fbb2f72b96c771270b3d34f6.jpg
صدور گواهینامه های بزرگترین کنفرانس ملی بازاریابی و فروش از امروز مورخ بیست و پنجم مرداد ماه 1393 در وب سایت باشگاه مدیران موفق آغاز گردید. بنا به اعلام دبیرخانه افراد شرکت کننده در کنفرانس با به همراه داشتن کد 14 رقمی خود و ورود به وب سایت www.modir.biz می توانند در خصوص صدور گواهینامه خود اقدامات لازم را انجام دهند. لازم به ذکر است کاربران می بایست در ثبت اطلاعات خود دقت لازم را صورت دهند. شایان ذکر است که برای کد 14 رقمی به هیچ عنوان المثنی صادر نخواهد گردید و کاربران برای مشاهده مجدد گواهینامه خود  می توانند مجدداً در قسمت صدور گواهینامه وارد شده و گواهینامه خود را دریافت نمایند.

جهت دریافت گواهینامه های بزرگترین کنفرانس ملی بازاریابی و فروش  لطفا کلیک کنید