مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۳/۰۵/۱۳

حمایت نوشابه انرژی زای اسپیدز از بزرگترین کنفرانس ملی بازاریابی و فروش

d35742c333cddd80a73dba0b6a14705f.jpg
به تقل از واحد روابط عمومی مجموعه مبنا مدیران میعاد شرکت نوشابه انرژی زای اسپیدز پس از مذاکرات صورت پذیرفته به جمع حامیان بزرگترین کنفرانس ملی بازاریابی و فروش کشور پیوست.این شرکت به عنوان حامی بزرگترین کنفرانس ملی بازاریابی و فروش کشور که در تاریخ 23 مرداد ماه سال جاری در سالن اصلی همایش های بین المللی برج میلاد برگزار می گردد معرفی گردید .