مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۳/۰۵/۱۰

درج آگهی کنفرانس ملی بازاریابی و فروش در روزنامه کسب و کار

9780b23e10f0ac99f06b1b89564cb828.JPG
درج آگهی بزرگترین  کنفرانس ملی بازارایابی و فروش که در تاریخ 23 مردادماه 1393 در مرکز همایش های برج میلاد تهران با حضور بیش از 1600نفر برگزار می گردد در روزنامه کسب و کار مورخ یازدهم مردادماه به چاپ رسید. شایان ذکر است در کنفرانس ملی بازاریابی و فروش سخنرانی همچون  پروفسور مسعود حیدری، دکتر احمد روستا، دکتر محمد رضا نظری، دکتر حمید رضا نمازی، علی پاکزادیان مقدم، دکتر حسین خطیبی، ایمان پاکزادیان مقدم و پویا ودایع حضور خواهند داشت.