مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۳/۰۵/۰۵

حمایت معنوی انجمن خیریه بیماران استومی از کنفرانس ملی بازاریابی و فروش

39d4260f7a1ea1727f609877d28bff03.jpg
به نقل از واحد روابط عمومی مجموعه مبنا مدیران میعاد  انجمن خیریه حمایت از بیماران استومی که با هدف اصلی  کمک به بیمارانی  که استومی دارند، مسئولیت اجتماعی خود را اشاعه می دهد حامی  معنوی،  از اولین کنفرانس 1600 نفره ملی بازاریابی و فروش کشور می باشد. لازم به ذکر است این کنفرانس در تاریخ بیست و سوم مرداد ماه در سالن اصلی 1600 نفره مرکز همایش های برج میلاد تهران با سخنرانی اساتید به نام ایران زمین همچون دکتر احمد روستا و پروفسور مسعود حیدری برگزار خواهد شد.