مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۳/۰۵/۰۴

پوزش به دلیل اختلال در پایگاه اطلاع رسانی خدمات نوین مدیریت

454d38898f81f6cfc302b3ffabcdd66e.jpg
به نقل از واحد فنی مجموعه مبنا مدیران میعاد اختلال صورت پذیرفته در پایگاه اطلاع رسانی خدمات نوین مدیریت در حال بررسی و رفع می باشد. از این رو مراتب پوزش کلیه همکاران در مجموعه مبنا مدیران را حضور تمامی شما بزرگواران اعلام می نماییم و نظر به تلاش کلیه همکاران ما در واحد فنی اختلالات صورت پذیرفته تا ساعاتی دیگر مرتفع می گردد.