مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۳/۰۳/۲۳

اصلی ترین سرمایه جوان، ذهن و فکرش است

c9b3ea137e9cd329b0052c6fcc0dbe29.jpg
به نقل از خبرگزاری برنا  عنوان شد . هفته جوان را سپری کردیم ولی همچنان داستان و حکایات جوان ها ادامه دارد. حرف دل جوان را شاید باید از جوان پرسید. همان هایی که در دل همین جامعه زندگی می کنند و با خوشی ها و گاه معضلاتش آشنا هستند.ایمان پاکزادیان مقدم در این خصوص در گفتگو با خبرنگار سرویس باشگاه جوانی خبرگزاری برنا گفت: با توجه به هفته جوان موضوع اشتغال جوانان را بد نیست که با هم مرور کنیم. چند نکته در این مورد وجود دارد؛ اول از همه اینکه همه جوان ها توقع زیاد دارند و در کار به مشکل برمی‌خورندوی در ادامه افزود: آنها فقط دنبال سرمایه می گردند که با آن کار کنند. یادشان رفته است که اصلی ترین سرمایه، ذهن و فکرشان است. اگر آدم ها روی دانش و با همان اندوخته مالی کار کنند، به آنچه می خواهند و در ذهن شان هست، می رسند. در تجارت های بزرگ دنیا هم سرمایه داران از همین سرمایه استفاده کرده اند.پاکزادیان مقدم بازار ایران را هدف صحبت قرار داد و خاطرنشان کرد: بازار ایران با همه دنیا متفاوت است. مشکلی که در این میان وجود دارد، این است که جوانان می خواهند با آرمانگرایی بازار دنیا را با ایران مقایسه کنند.این کارآفرین جوان در ادامه اظهار داشت: در دنیا یک سری پارامترهاست که اینجا وجود ندارد. اگر آدم ها بخواهند با بازار، به سبک و سیاق ایرانی برخورد کنند، کار درست می شود.وی عنوان کرد: توصیه من جوان، به جوانان ایرانی این است که به دنبال فکر جوان ایرانی باشند و نه غربی. هر کشوری به خبرنگار و پزشک احتیاج دارد، به مهندس و مکانیک نیاز دارد به تمام مشاغل در هر زمینه ای نیاز دارد. ادامه خبر
منبع خبر