مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۳/۰۳/۱۹

حضور ایمان پاکزادیان مقدم در دوره مذاکرات بازرگانی گروه بهمن

40520034c79510b6cef450ab333e2400.jpg
ایمان پاکزادیان مقدم مدرس دوره مذاکرات بازرگانی گروه بهمن دراولین دوره خود در خصوص ایجاد ارتباط موثر در حوزه مذاکره به مدت 2 ساعت برای دانش پژوهان گروه بهمن به ایراد سخن پرداخت، طیق اعلام روابط عمومی باشگاه مدیران موفق و توافق به عمل آمده با گروه بهمن قرار است در یک دوره فشرده 8 ساعته پاکزادیان مقدم در خصوص رفتارهای مذاکرات بازرگانی برای کارشناسان و مدیران این مجموعه مطالبی را عنوان نماید. اولین دوره این کلاس ها در تاریخ نوزدهم خردادماه برگزار گردید. همچنین شایان ذکر است طبق اعلام باشگاه مدیران موفق دوره آموزشی منابع انسانی صنایع بسته بندی امیران ، کندلوس از روز شنبه در دفتر مرکزی باشگاه مدیران موفق در حوزه بازاریابی برگزار خواهد گردید.