مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۳/۰۳/۱۹

فایل های ارائه شده در دوره مذاکره و خلاقیت

24e0cd7cb8c0967d0cc8126832a3afa9.jpg
دوره مذاکره و زبان بدن درمورخ دهم خردادماه در مرکز همایش های هتل پارسیان اوین تهران برگزار شد . در این دوره 5 ساعته آقایان ایمان پاکزادیان مقدم و پویا ودایع در خصوص مذاکره و زبان بدن به ارائه مطلب برای حاضرین پرداختند. که پس از پایان این دوره و طبق برنامه ریزی انجام شده دوره ای با عنوان خلاقیت برای مخاطبین این دوره در تاریخ نوزدهم خردادماه در دفتر مرکزی مبنا مدیران با عنوان خلاقیت فروش بیشتر می آورد برگزار گردید .شایان ذکر است فایل های ارائه شد در این دو کارگاه را میتوانید از ذیل همین خبر دریافت نمایید .