مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۳/۰۲/۲۶

کنداکتور همایش ملی بازاریابی، مذاکره و زبان بدن اعلام گردید

cf0e4bd1d44c68c493f65393c6c5b8f8.jpg به نقل از دبیرخانه همایش ملی بازاریابی، مذاکره و زبان بدن که در تاریخ دوم خرداد در محل سالن همایش های بین المللی نیایش تهران بر
گزار خواهد شد، کنداکتور و برنامه زمانبندی این برنامه انتشار یافت. این برنامه زمانی شامل زمانبندی سخنرانی اساتید دوره و مراسم تجلیل از پروفسور مسعود حیدری پدر علم مذاکره ایران می باشد. شرکت کنندگان در این دوره می توانند کنداکتور مربوطه را از اینجا دریافت نمایند.