مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۱۲/۲۳

انتشار ویژه نامه نوروزی باشگاه مدیران موفق

de313da43d9f6643cde58aac42b60cf2.jpg
سومین ویژه نامه نوروزی باشگاه مدیران موفق منتشر گردید. بنا به وعده و به خواست خداوند بلند مرتبه قبل از پایان سال جاری آخرین تعهد خود را به اجرا رساندیم. شادمانیم و پر از سرور از نگاه  پر مهر شما خوبان که ما را هر چه بیشتر استوار و مصمم می نماید در این راه خطیر. آرزوی ما بهترین های روزگار است برای شما بزرگواران.
آغاز بهترین سال های زندگیتان از این بهار پیشاپیش مبارک.

لینک دریافت ویژه نامه نوروزی باشگاه مدیران موفق