مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۱۱/۲۹

انتشار اولین ویژه نامه نوروزی باشگاه مدیران موفق

f12c7d8455866a698a3bb9e8fafd1aa8.jpg
با تلاش دبیرهنری مبنا مدیران اولین ویژه نامه نوروزی باشگاه مدیران موفق " مدیر دات بیز " منتشر گردید . در این شماره مطالب جذابی همچون طوفان فکری ، چطور آنلاین پول بسازیم، سه آزمون یک استراتژی موفق، مواقعی که باید سکوت کرد به چشم می خورد در این شماره کمپ هجومی عملیات بازاریابی و فروش نیز اطلاع رسانی گردیده است. باشگاه مدیران موفق بر آن است تا دو شماره دیگر از ویژه نامه نوروزی خود را در اسفند ماه سال جاری منتشر نماید. به همین خاطر بر آن هستیم تا تجربه را در کنار علم برای شما کاربران باشگاه مدیران موفق ارائه نماییم .

لینک دریافت اولین ویژه نامه نوروزی باشگاه مدیران موفق