مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۱۱/۱۸

مطالب ارائه شده در کنفرانس ملی بازاریابی و فروش با رویکرد تبلیغات و روابط عمومی

d906c3cea326e7b2afeabafd05f14c4c.jpg
کنفرانس ملی بازاریابی و فروش با رویکرد تبلیغات و روابط عمومی در تاریخ هفدهم بهمن ماه در مرکز همایش های بین المللی نیایش برگزار گردید که با حضور مدیران و کارشناسان علاقمند به این حوزه برگزار شد که اساتید کنفرانس در حوزه های تبلیغات و روابط عمومی به ایراد سخنرانی پرداختند. شایان ذکر است به علت استقبال مخاطبین این حوزه در خصوص مباحث مطرح شده در کنفرانس ملی بازاریابی و فروش مطالب ارائه شده اساتید در زیر ارائه می گردد .

مطالب ارائه شده توسط جناب آقای مهندس نیما کیمیایی