مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۸/۲۸

آغاز دریافت عکس های فستیوال بزرگ باشگاه مدیران موفق با موضوع کودکان مستعد

ed3aab87578d8bd8486b11c1292e303f.jpg تنها پس از یک ساعت از اعلام رسمی آغاز فستیوال بزرگ عکس باشگاه مدیران موفق با موضوعیت کودکان مستعد و حمایت از بنیاد کودک ، تعداد زیادی از عکس ها توسط اعضای کلوپ مشتریان باشگاه مدیران موفق در حال ارسال الکترونیکی به دبیرخانه این فستیوال است . حمیدرضا محمودی مدیر هنری مبنا مدیران ضمن درخواست مجدد از همه علاقمندان مجددآ بر ارسال عکس با فرمت و سایز اعلام شده قبلی تاکید کرد. اولین عکس ارسالی به دبیرخانه از طرف یکی از یانوان عضو در باشگاه مدیران موفق بوده است .