مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۸/۱۱

تقدیر و تشکر دبیر اجرایی کنفرانس ملی بازارایابی و مدیریت مشتریان

در پی برگزاری کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان ایمان پاکزادیان مقدم مراتب قدرانی خود را از عوامل اجرایی کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان اعلام نمود ، ایشان در خصوص برگزاری کنفرانس های ملی عنوان کرد عوامل بسیاری در هرچه باشکوه تر برای برگزاری این کنفرانس سهیم بوده است که جا دارد از یکایک این بزرگواران به سهم خود تقدیر و تشکر کنم . به جرات میتوانم بگویم اگر دوستان من در دبیرخانه کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان با جدیت مراحل ثبت نام را پیگیری نمی کردند اگر دوستان صدا ، تصویر و . . . عوامل اجرایی حضور مناسبی را نمی داشتند محال بود این کنفرانس با چنین استانداردی برگزار گردد . بسیار از این موضوع خوشحال هستم که این روزها پیام هایی را در خصوص قدرانی برای دبیرخانه ارسال میشود امیدواریم که بتوانیم بهترین سرویس را به ایرانیان بزرگوار ارائه نماییم چون بر این عقیده هستیم که ایرانی شایسته بهترین هاست .