مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۸/۱۰

نتایج نظرسنجی کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان

f937a8a7b54300b3acb8b65e7b159ef1.jpg
نتایج نظر سنجی کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان مشخص شد.در فاصله زمانی تنها دو روز پس از کنفرانس، دبیرخانه کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان اقدام به نشر نتایج به دست آمده در نظر سنجی حاضرین این کنفرانس نمود. طبق نظر سنجی به عمل آمده از حاضرین در این کنفرانس آقای دکتر محمدرضا نظری با کسب نمره 9/1 از 10 نمره در نظر گرفته شده، در بالاترین مقام در این سمینار و در بین تمامی سخنرانان قرار گرفت. پس از ایشان آقایان کیمیایی با کسب 8/9 نمره، اخلاصی با کسب 7/9 نمره، علی پاکزادیان مقدم با کسب 7/7 نمره و بلوریان تهرانی با کسب 7/5 نمره در جایگاه های بعدی سخنرانان قرار گرفتند.