مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۷/۳۰

مشخص شدن لیست نهایی حامیان کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان

در فاصله هشت روز مانده به برگزاری کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان لیست حامیان این کنفرانس نهایی شده است .به گزارش دبیرخانه کنفرانس حامیان به شرح زیر میباشند : شرکت هواپیمایی تابان، مجموعه ورزشی و تندرستی آتیران، شرکت تهران دارو، وبسایت تخفیف گروهی تخفیفان ، شرکت بهینه تجارت ابرار،شرکت ثبت ونک ،روزنامه خراسان و شرکت مبنا مدیران میعاد. ایمان پاکزادیان مقدم دبیر اجرایی کنفرانس با اعلام مطلب فوق خاطرنشان کرد از اینکه لیست حامیان تکمیل شده و دبیرخانه قادر نیست حامی دیگری جذب نماید از تمام شرکتها ، سازمانها و ارگانهایی که درخواست اسپانسری نموده اند اما دیگر امکان همکاری با آنها فراهم نیست تشکر مینماییم.