مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۷/۲۹

کنفرانس ملی بازاریابی ، تبلیغات و مدیریت روابط عمومی

به نقل از ایمان پاکزادیان مقدم دبیر اجرایی کنفرانس های زنجیره ای ملی ، کنفرانس ملی بازاریابی ، تبلیغات و مدیریت روابط عمومی  که قرار است در تاریخ هفدهم بهمن ماه سال جاری با محوریت بازاریابی و تبلیغات برگزار شود برگ زرینی در کارنامه باشگاه مدیران موفق می باشد. به گفته ایشان این کنفرانس که بعد از کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان و در راستای اهداف باشگاه مدیران موفق برگزار می گردد نقش موثری در خصوص بازاریابی و تبلیغات خواهد داشت . همچنین ایشان در خصوص نحوه برگزاری کنفرانس های زنجیره ای ملی عنوان کردند که هدف از برگزاری این سبک از همایش ها ، ارتقا دانش مدیریت در کشور می باشد.