مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۷/۲۲

دومین ویژه نامه کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان

با تلاش و همت دبیرخانه کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان دومین ویژه نامه کنفرانس ملی بازاریابی ومدیریت مشتریان امروز منتشر گردید. این روز ها دبیر اجرایی کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان در حال مذاکره با روزبه نعمت الهی است تا بتواند مراسم اختتامیه کنفرانس را با حضور این خواننده تراز اول کشور برگزار نماید . به گفته ایمان پاکزادیان مقدم در مراسم اختتامیه کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان که قرار است در انتهای  مدت زمان کنفرانس برپا گردد تجلیل از اساتید نامی کشور نیز قرار داده شده است .
لینک دومین ویژه نامه کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان