مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۷/۱۲

مجموعه ورزشی تندرستی آتیران اسپانسر ویژه کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتریان

a1e09d52142be097bb44503113dfbfdf.jpg
به نقل از دبیر اجرایی کنفرانس های ملی زنجیره ای، مجموعه ورزشی و تندرستی آتیران بزرگترین مجموعه ورزشی و تندرستی کشور حامی ویژه کنفرانس ملی بازاریابی، فروش و مدیریت ارتباط با مشتریان شد.
مجموعه ورزشی و تندرستی آتیران که در حال در مرحله بهره برداری نهایی است و بزرگترین باشگاه تندرستی و ورزشی کشور با بیش از 1900 متر فضای مفید ورزشی می باشد. این باشگاه که با بهره برداری تیم اجرایی مبنا مدیران در مرحله افتتاح است، در راستای ایجاد فضای رقابتی و حضور در سمینار های تخصصی مدیریتی که سهم به سزایی در عملکرد مفید باشگاه های ورزشی دارد و باعث ارتقاء سهم بازار ورزش در تمامی ابعاد می شود در حال حاضر یکی از حامیان ویژه کنفرانس ملی بازاریابی و فروش و مدیریت ارتباط با مشتریان است.