مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۷/۱۲

انعکاس خبر برگزاری کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان در پایگاه خبری انتخاب

ecd31ed465fc26fbad1fd8c1bfc376ab.jpg در راستای موج ایجاد شده در پایگاههای خبری پیرامون کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان در آخرین بازتاب رسانه ایی این کنفرانس پایگاه خبری انتخاب به اطلاع رسانی پیرامون برگزاری آن پرداخته است و اهداف و سرفصلهای کنفرانس  را برشمرده است.
لینک خبر برگزاری کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان در پایگاه خبری انتخاب