مدیر.بیز

اخبار 

۱۳۹۲/۰۷/۱۱

حضور مهندس نیما کیمیایی در کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان قطعی شد

1857922e527a16ead30dd4bda58cc6bd.jpg
به نقل از دبیرخانه کنفرانس ملی بازاریابی و مدیریت مشتریان حضور مهندس نیما کیمیایی در این کنفرانس قطعی شده است ،  مهندس نیما کیمیایی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی و بازرگانی بین الملل از دانشگاه تیلور آمریکا و مدرس رسمی دانشگاه بین المللی آمریکا در ایران American International University است . تدریس در شرکت هایی همچون  لبنیات کاله ، بیمه رازی و ستاره ایران – مرسدس بنز و ... جزء سوابق کیمیایی محسوب می گردد . طبق توافق های صورت گرفته کیمیایی در کنفرانس بازاریابی و مدیریت مشتریان در خصوص مذاکره به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت .