مدیر.بیز

دوره ها و محصولات آموزشی › رویدادهای همکاران 

رویدادهای همکاران


رویدادهای همکاران

  • استاد علی پاکزادیان مقدم ( موسس و مدیرعامل باشگاه مدیران موفق، دانش آموخته مدیریت بازاریابی، سخنران برگزیده کنفرانس های ملی برج میلاد، مربی و مدرس بین المللی توسعه مهارت های فردی )
  • استاد سید مهدی مقدم ( دکترای ارتباطات، مدرس و مربی فن بیان و هنر سخنوری، مدرس دانشگاه و استاد برگزیده کنفرانس های ملی باشگاه مدیران موفق )

  • برای جهانی شدن باید متفاوت بود.
  • این کنفرانس را تجربه کنید.

  • در این سمینار پدیده جذاب سخنرانی های انگیزشی دکتر حمیدرضا فرهمند اصل نیز به عنوان سخنران حضور خواهند داشت.
  • اصول توانمندسازی در محیط های کار