مدیر.بیز

مقالات مدیر بیز › مقالات اصول مدیریت 

۱۸ تیر ۱۳۹۵

پارادایم سازی و موفقیت !

dt_140520_paradigm_shift_800x600 images(31) پارادایم چیست؟ در واقع پارادایم را می توان مجموعه ای از نظریه پردازی, مدل سازی و الگو های کاربردی دانست که در کل بر اساس فلسفه ای متمایز از آنچه در پیش مورد استفاده بوده است شکل می گیرد و جایگزین روند های پیشین می شوند. در هر صورت پارادایم به معنی مجموعه از قوانین و مقررات است که در دو رسالت مهم بر عهده دارد :
محدودیت ها را تعریف می کند 
به شما می گوید که در این محدوده چگونه عمل کنید تا موفق باشید.
«پارادایم مجموعه ای از قواعد است که محــدوده ای را مشخص کرده و به شما نشان می دهد که برای موفقیت در داخل این محدوده چگونه باید رفتار کنید، پارادایم الگویی برای چگونگی حل مسایل ارائه می نماید». (ژول بارکر)
بنابر این پارادایم برای حل مسئله نظریات و روشهایی ارائه می دهد و عرصه ای را برای آزمایش ها و بررسی های آتی پدیده ها فراهم می کند .مدیران موفق در سازمان های امروزی باید بتوانند پارادایم های سازمانی یا همان الگوهای فکری سازمان که از نوع تفکر افراد نشات می گیرد را مدیریت نمایند و در جهت پارادایم سازی  نوین و خلق رویکرد های نوین مدیریت سازمان در جهت چابک سازی سازمان گام بردارند.
ویژگی های پارادایم:
((هاروی گلمن)) از صاحب نظران مدیریت 4 ویژگی برای پارادایم ها نام برده است:
پارادایم ها بر چگونگی ادراک ما از جهان تاثیر می گذارند.
از آنجایی که انسان پارادایم موجود را به راحتی به کار میگیرد در مقابل تغییر آن مقاومت می کند .
پارادایم های جدید معمولا از خارج سازمان به آن راه میابند.
کسانی که به نحوی موفقیت آمیز پارادایم های خود را تغییر می دهند به دیدگاه های جدید دست می یابند.
ویژگی های سازمان در قرن 21:
بین المللی بودن :
با توجه به گسترش تجارت جهانی و آنچه که سازمانهای بین المللی در جهت یکپارچه شدن تجارت دنیا انجام می دهند، شرکت ها جنبه محلی بودن خود را از دست می دهند و تدریجا پایه خود از نقاط مختلف دنیا وارد می کنند و خروجی های خود را به بازارهای جهانی می فرستند که این یکی از شروط بقای آنها است. پس ایجاد مدل کسب و کار باز برای خلق روابط بین الملل و همچنین ایجاد مزیت های رقابتی مبتنی بر ارتباط با دیگر شرکای تجاری بسیار اهمیت میابد و سازمان هارا به واحدهای مدرن روابط عمومی نیازمند می سازد.
رقابت جدید:
رقابت میان سازمان چنان شدید است که بی توجهی به آن موجب فنا و نیستی یک موسسه اقتصادی می گردد رقابت تنها به کسب سهم بیشتری از بازار محدود نمی شود بلکه برای در اختیار گرفتن منابع مختلف مشریان و سود آوری و ... با هم رقابت می کنند و خلق پارادایم های مبتنی بر تحقیق بازار و تصمیم گیری استراتژیک در سازمان هابسیار اهمیت می یابد.
تجارت الکترونیک:
 استفاده از تجارت الکترونیکی و وسایل ارتباطی الکترونیکی مثال اینترنت برای سازمانهای امروزه الزامی است تا به رشد و نمو در جهان کسب و کار دست یابند .
سازمان مجازی : 
سازمان مجازی سازمانی فرا مدرن و متحول است که ویژگی اصلی آن رمز موفقیت سازمانهای مجاز دسترسی خود کار به بهترین منابع و امکانات در هر زمان و مکان است توانایی اصلی سازمان مجازی این است که اجزای متشکله آن پس از بهره وری از یک فرصت از هم جدا می شوند .این موضوع بر پارادایم های ساختار سازمانی تاکید دارد.
اطلاعات:
اطلاعات قدرت ایجاد می کند و به عنوان یک اصل پذیرفته شده در سازمانها مطرح شده و اطلاعات مهمترین منبع تلقی می شود به همین دلیل هوش تجاری در دنیای امروز ما بسیار پر اهمیت است و فرهنگ سازی حرکت به سمت نرم افزارها یکی از چالش های سازمان های امروزی است.
عبارت است از نشر اطلاعات مربوط به مشتریان در کل سازمان، تدوین راهبردها و تاکتیک هایی به منظور رفع نیازهای بازار به شکل عملی و از طرف تمام بخش های سازمان و رسیدن به احساس تعهد همگانی نسبت به اجرای برنامه های اتخاذ شده که همه ی این موارد روح چابک و خلاق سازمانی را نیاز دارد که بصورت ریشه ای در رفتار سازمانی و ساختار سازمانی بررسی می شود.


ثبت دیدگاه
لطفا برای درج دیدگاه خود فرم زیر را تکمیل نمایید.نام: *
پست الکترونیک:
تلفن همراه:
متن دیدگاه:*
لطفاً عبارت نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد نمایید.
مقالات مدیر بیز مرتبط

بازگشت به مقالات اصول مدیریت