مدیر.بیز

مقالات مدیر بیز › مقالات اصول مدیریت 

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

sop و مزایای آن برای سازمان ها

Showlogo-sop sops
همه ی ما هر روز در سازمان ها پیچیدگی های فرایندی را لمس میکنیم ولی دلیل آن را نمی دانیم!!
هر روز در واحد های مختلف سازمانی درگیر فرایندهای مختلفی هستیم که پیوستگی نتایج آنها را بررسی نمی کنیم و اثر پروانه ای را از یاد می بریم. راه کار چیست؟
ایجاد ساختاری استاندارد در فرایندهای اجرایی و پژوهشی سازمان یکی از ملزومات سازمان ها برای کاهش پیچیدگی و اختلالات می باشد.
SOPها ( استاندارد رویه عملیاتی ) ابزار موثری برای آشناسازی کارکنان جدیدالورود به سازمانها و گواهی موثر بر تائید سیستم مدیریت کیفیت و عملیات سازمانها است.
 SOPسطحی تفصیلی از روش اجرایی است که به تفصیل به روش عملیات و جوانب آن می پردازد. هدف از استانداردهای فرآیند عملیات حفظ ثبات رویه و یکپارچگی در کارکردها است. 
مراحل 5 گانه تدوین SOP شامل قدم های زیر است:
نقشه فرِآیندهای اصلی را تهیه کنید.
فعالیتهای هر فرآیند اصلی را تعریف کنید.
هر فعالیت را در چند مرحله مستند کنید.
گزارشات، فرم ها و شاخصهای مورد نیاز را مشخص کنید.
مستندات، فرم ها و نمودارها را در قالب سیستم مدیریت سازماندهی کنید.
 


ثبت دیدگاه
لطفا برای درج دیدگاه خود فرم زیر را تکمیل نمایید.نام: *
پست الکترونیک:
تلفن همراه:
متن دیدگاه:*
 _____  _  __    
/ __ \ (_) / _|    
`' / /'  _ | |_ _ __ 
 / /  | || _|| '_ \ 
./ /___ | || | | |_) |
\_____/ | ||_| | .__/ 
    _/ |   | |  
    |__/   |_|  
لطفاً عبارت نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد نمایید.
مقالات مدیر بیز مرتبط

بازگشت به مقالات اصول مدیریت