مدیر.بیز

مقالات مدیر بیز › مقالات منابع انسانی 

۱۶ دی ۱۳۹۳

رضایت کارکنان شاید حتی مهمتر از رضایت مشتریان

mabna(6)
رضایت مشتری و یا کارمند همان درک و احساس مثبت مشتریان و کارمندان به شرکت میباشد که عرضه کننده به تقویت آن پرداخته و یا حتی فراتر از آن گام برمی دارد. رضایتمندی باعث وفاداری مشتری می گردد. امروزه محققین اثربخشی تمام تکنیک ها را نهایتاً به عامل انسانی نسبت می دهند.  اهمیت کارکنان از خود مشتریان بیشتر است زیرا این کارمند خوب است که می تواند مشتریان خوب را برای سازمان جذب کند. ایده های کارکنان یک سرمایه درون سازمانی جهت  بهبود مستمر و ایجاد ارزش درمشتری و سازمان قلمداد می گردد.
کارمندان ناراضی با استفاده از تجربه خود بزرگترین ضربه ها را به سازمان وارد می کنند.
راه کارهای جلب رضایت کارمندان
آموزش کارکنان: جهت ایجاد ارتباط منطقی و پایدار با مشتری (ضرورت یادگیری سازمانی)
  سیستم پرداخت: جهت رفع نیازمالی و ایجاد انگیزه درونی
  قدردانی از کارکنان: جهت ایجاد انگیزه  معنوی
   ارزیابی کارمندان توسط مشتریان: جهت معرفی کارمند نمونه ویا برخورد با کارمند خاطی
توجه به ایده های کارکنان به عنوان یک سرمایه درون سازمانی و مشارکت دادن آنان در تصمیم گیری ها و هدایت کارکنان به سمت انجام فعالیت های خلاق جهت بهبود مستمر سازمانی و ایجادارزش درمشتری و سازمان


ثبت دیدگاه
لطفا برای درج دیدگاه خود فرم زیر را تکمیل نمایید.نام: *
پست الکترونیک:
تلفن همراه:
متن دیدگاه:*
      _____        
      | _ |       
 _ __ ___ | |_| | _  _ _  _ 
| '_ ` _ \ \____ || | | || | | |
| | | | | |.___/ /| |_| || |_| |
|_| |_| |_|\____/ \__, | \__, |
          __/ | __/ |
          |___/ |___/ 
لطفاً عبارت نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد نمایید.
مقالات مدیر بیز مرتبط

بازگشت به مقالات منابع انسانی