مدیر.بیز
۱۳۹۳/۱۰/۱۴

فرایند طراحی مدیریت استراتژیک

mabna(3)
مدیریت استراتژیک مجموعه تصمیم ها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلند مدت یک شرکت را تعیین می کند.
مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی (هم محیط خارجی و هم محیط داخلی) تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل. بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک شرکت تأکید دارد. دیوید درسال ۱۹۹۰ مدلی ارائه می کند که مدیریت استرتژیک را به طور کلی فرایندی سه مرحله ای تعریف کرده است:
گام اول : تدوین استراتژی
سازمان در تدوین استراتژی بایستی ابتدا اهداف، مأموریتها و رسالت جاری و استراتژی جاری سازمان را با توجه به نقاط قوت درونی سازمان مورد بررسی قرار دهد و با یک شناخت دقیق وضعیت موجود سازمان را تبیین کند.
گام دوم : اجرای استراتژی
در مرحله اجرا منابع انسانی و مادی لازم را تخصیص داده، طبیعی است استراتژی قابل اجرا است که منابع برای اجرای آن  وجود داشته باشد، استراتژی بر اساس منابع و توانمندی موجود، جنبه اجرایی پیدا می کند.
گام سوم : ارزیابی استراتژی
ارزیابی استراتژی در این مرحله با استفاده از یک نظام اطلاعاتی فعال اجرای استراتژی را در مقایسه با اهداف مورد ارزیابی قرار داده و با رفع ابهامات و اشکالات استراتژی را به جلو هدایت می نماید.


ثبت دیدگاه
لطفا برای درج دیدگاه خود فرم زیر را تکمیل نمایید.نام: *
پست الکترونیک:
تلفن همراه:
متن دیدگاه:*
    _____   _  __ 
   | ___|  | | / _|
 ___ |___ \  __| || |_ 
 / _ \  \ \ / _` || _|
| __//\__/ /| (_| || | 
 \___|\____/ \__,_||_| 
             
             
لطفاً عبارت نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد نمایید.
بازگشت به مقالات استراتژی