مدیر.بیز

مقالات مدیر بیز › مقالات اصول مدیریت 

۱۳ دی ۱۳۹۳

تعریف مفهوم سازمان

mabna 1
تا اینجا با اهمیت سازمان،مطابق تحقیق و ماهیت تحقیقات سازمانی،وعناصر متشکله سازمان آشنا شده ایم ولی آنچه هنوزنا گفته مانده است،تعریف سازمان است. اما اینکه سازمان را چگونه می شود تعریف کرد، به نگرش تعریف کننده بستگی دارد. اسکات دیدگاه های محققین سازمان و مدیریت را به سه گروه کلی تقسیم کرده است. این سه نگرش سامانه عقلایی(خردگرایانه)، سامانه طبیعی و سامانه های باز هستند. نویسندگانی که دارای نگرش خردگرایانه به سازمان هستند بر ساختار هنجاری تاکیدی خاص دارند .هرچند ساختار رفتاری را از نظر دور نمی دارند. در دیدگاه طبیعی سازمان ها موجوداتی زنده تلقی  می شوند که مانند دیگر موجودات زنده اگر هم مقصودی داشته باشند، در درجه اول حیات و بقاست. صاحبان نگرش سامانه های بازبه جای تاکید بر ساختارهای هنجاری یا رفتاری، توجه خود را عمدتاً بر رابطه سازمان با محیطی که در آن قرار دارد .معطوف می سازد.آنان به طور مستقیم یا غیر مستقیم دیگر دیدگاه ها را به بی توجهی نسبت به محیط سازمان ها متهم و هر برداشتی را از سازمان که فاقد اثری مشخص از محیط باشد، غیر واقع بینانه تلقی می کنند. تعاریفی که بارنارد،مارچ و سایمون، بلاو و اسکات، اتزیونی از سازمان عرضه می دارند، دو عنصر را اجزایی جدایی ناپذیر مفهوم سازمان قلمداد می کنند. به نظر اینان مجموعه افرادی که از تشکل و انسجامی در خور توجه برخوردار باشند، بعنوان یک عنصر و هدف هایی تقریباً مشخص و معین بعنوان عنصری دیگر یک سازمان را می سازند. سازمان های طبیعی را می توان سامانه های زنده ای به شمار اورد که نسبت به ادامه بقا و حفظ خود به عنوان یک سامانه،گرایشی شدید دارند. ساختارهای غیر رسمی(خودمانی)و فرهنگ های ویژه این سازمان ها انها را بخوبی از امثال خود متمایز می سازد. ساختارهای این سازمان ها بطور خودجوش با توجه به توانایی های طبیعی، علاقه ها و گرایش های اعضای آنها شکل می گیرد و  به این مجموعه ها اجازه می دهد به راحتی از منابع انسانی خود به بهترین شکل بهره مند شوند. بنابراین می توانیم بگوییم سازمان های طبیعی، مجموعه هایی با اعضایی که مشترکا به ادامه بقای مجموعه خود علاقه مند هستند، به شمار می آیند. اعضا از طریق کار با یکدیگر و ساختار غیر رسمی که پیدا می کنند، به سوی مقصد خود قدم برمی دارند. سازمان ائتلاف های متغیر گروه های ذی نفعی هستند که هدف های خود را با چانه زنی تعیین می کنند. ساختار ائتلاف، فعالیت ها و حاصل کار آنها تحت تاثیر شدید عوامل محیطی شکل می گیرد.  به طور کلی  سازمان گروهی متشکل از دو یا چند تن که در محیطی با ساختار منظم و از پیش تعیین شده برای نیل به ‎‏اهداف مشخص با یکدیگر همکاری میکنند و ارتباط متقابل دارند.


ثبت دیدگاه
لطفا برای درج دیدگاه خود فرم زیر را تکمیل نمایید.نام: *
پست الکترونیک:
تلفن همراه:
متن دیدگاه:*
لطفاً عبارت نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد نمایید.
مقالات مدیر بیز مرتبط

بازگشت به مقالات اصول مدیریت