مدیر.بیز

مقالات مدیر بیز › مقالات استراتژی 

۱۰ آذر ۱۳۹۳

بخش بندی و جایگاه یابی به عنوان استراتژی های رقابتی

159(1)
اغلب دو مارک اولیه که از یک نوع محصول وارد بازار می شوند در بازار 75 درصد از فضا را اشغال و تصاحب می کنند و فضایی اندک برای رقبای جدید باقی می گذارند. آموزه های بخش بندی عبارتست از اینکه از حمله کردن به کل بازار صرف نظر کنید. خود را کارامدترین انتخاب برای یک زیر مجموعه از بازار معرفی کرده و سپس در همان بخش پیشرو باشید.
بنابراین رقیب سوم برای ایجاد قسمتی که نشان دهنده ویژگی خاصی از محصول است بازار را بخش بندی می کند. جایگاه یابی شامل انتخاب روشی است که می خواهیم از طریق آن درک و تلقی شویم . مزیت استراتژی بخش بندی و جایگاه یابی واضح است: تقسیم بندی و تسخیر کردن. درحالی که با پیروی از استراتژی غیر تفکیکی (یعنی حمله به کل بازار بدون بخش بندی آن) ما فقط مقدار اندکی از سهم بازار را بدست می آوریم ولی از طریق بخش بندی بازار سهم عمده بخش مورد نظر را از آن خود می بخش بندی و جایگاه یابی مزیت دیگری نیز دارد. از آنجا که نیاز گروههای خاص از مشتریان پوشش دهی بهتری می شود آنها مصرف خود را افزایش خواهند داد.    
بنابراین بخش بندی اثری مضاعف و دوگانه ایجاد می کند: تقسیم بندی بازار و درعین حال بزرگتر کردن آن  اثرات بلندمدت: بخش بندی مکرر به بخش بخش شدن بیش از حد بازارها می انجامد در ادامه بخش ها به گوشه های دنج یا اجزای بسیار کوچکتر تبدیل شده و در نهایت باید به بازاریابی فرد به فرد اندیشید. بازارهای تکه تکه شده و اشباع شده میزان موفقیت مارکها و محصولات جدید را کاهش می دهند.  جیگاه یابی فعالیتی مرتبط با بخش بندی است و برجسته سازی برخی ویژگی های محصول به منظور تفکیک و تمایز آن از محصولات رقبا را شامل میشود جایگاه یابی می تواند قسمتی جدید از بازاررا هدف قرار داده و تفکیک و تمایز خاص را ممکن سازد.    
 توسعه آمیخته (آمیزه) بازاریابی " تنها چیزی که دیده می شود" به عبارتی استفاده از بخش بندی هدف گذاری و جایگاه یابی بسط و گسترش آمیخته بازاریابی را درپی دارد که چهار پی نامیده می شود: محصول، قیمت ،توزیع و ترویج فروش. این امر تجسم ملموس و بارز بازاریابی است. آمیخته های بازاریابی متغیرهایی هستند که 90 درصد از تلاش های مدیریت بازاریابی صرف آنها می شود بیشترین بودجه منابع و وقت متخصصان بازاریابی صرف تدوین, اجرا و کنترل آمیخته بازاریابی می شود.


ثبت دیدگاه
لطفا برای درج دیدگاه خود فرم زیر را تکمیل نمایید.نام: *
پست الکترونیک:
تلفن همراه:
متن دیدگاه:*
لطفاً عبارت نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد نمایید.
مقالات مدیر بیز مرتبط

بازگشت به مقالات استراتژی