مدیر.بیز

مقالات مدیر بیز › مقالات منابع انسانی 

۰۸ آذر ۱۳۹۳

نیروی انسانی در گذر از نگرش سنتی به نوین

 انسانی
کارآمدی، اثر بخشی و بهره وری گوهر سازمانی است که می تواند پایداری و بقای سازمان ها را تضمین کند و راهکاری برای کسب مزیت رقابتی باشد. بهره وری مواد، انرژی، تجهیزات و امکانات مادی دارای ظرفیت و توان مشخص است که به سهم خود بایستی برای افزایش بهره وری در سازمان مورد توجه قرار گیرد؛ اما آنچه در سازمان منجر به بهره وری واقعی، مداوم و مستمر می گردد و حد مشخصی ندارد، بهره وری سرمایه انسانی می باشد. مدیران موفق و کارآمد با اعمال مکانیزم هایی چون تربیت نیروی انسانی، احترام و ارزش نهادن به انسان، مهربانی و معاشرت با افراد در سازمان، جلب رضایت کارکنان، فراهم کردن محیط سالم اخلاقی و رفتاری، تقویت روحیه و تشویق آنها، از بین بردن محیط ترس و جایگزین کردن محیط اعتماد موجب شکوفایی بهره وری در سازمان می شوند. در این راستا به بررسی اجمالی نگرش سنتی و نوین منابع انسانی پرداخته می گردد:
نگرش سنتی
سرمایه ای مثل سایر تجهیزات
یکی از عوامل تولید
منبعی برای بهره برداری
عاملی برای پیشبرد اهداف سازمان
منشاء هزینه و مقاومت
از فاکتورهای اصلی هزینه
مصرف کننده دارایی ها
نگرش نوین به کارکنان
ارزشمندترین سرمایه با بیشترین ارزش افزوده
مهمترین عامل در بهبود عملکرد سازمان
محملی برای یادگیری سازمانی
عاملی برای پیشبرد اهداف مدیریت
موتور تغییر و بهبود با تفکر نو
از ذینفعان اصلی سازمان
اساس دارایی های نامشهود


ثبت دیدگاه
لطفا برای درج دیدگاه خود فرم زیر را تکمیل نمایید.نام: *
پست الکترونیک:
تلفن همراه:
متن دیدگاه:*
لطفاً عبارت نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد نمایید.
مقالات مدیر بیز مرتبط

بازگشت به مقالات منابع انسانی