مدیر.بیز

مقالات مدیر بیز › مقالات مذاکره و زبان بدن 

۰۶ آبان ۱۳۹۳

شما در مذاکره ، کدام ابزار را بیشتر بکار می برید ؟

18
معمولاً هر انسانی تمایل دارد یکی از ابزارهای بعد را بیشتر بکار برد، در حالیکه بسته به شرایط بکاربردن یکی از ابزارها می تواند موثر تر از سایر ابزارها باشد.  یکی ازچالش های پیش روی هر مذاکره کننده، انتخاب زبان مناسب برای مذاکره است. یک مذاکره کننده حرفه ای باید هر سه زبان، "قدرت، حقوق و منافع "مسلط بوده و بتواند با توجه به شرایط زبان مناسب بری هر مذاکره را انتخاب کند.
مذاکره کنندگان در فرایند مذاکره ، سه ابزار مختلف در اختیار دارند:
ابزار قدرت : وقتی می کوشید طرف مقابل را بانجام کاری وادار کنید که در حالت عادی تمایلی به انجام آن ندارد ، از ابزار قدرت استفاده می کنید . مدیری که بهکارمند خود می گوید:" اگر نتوانی این پروژه را در موقع مناسب به پایان برسانی ، اخراج خواهی شد ، ابزار قدرت  را بکار گرفته است توهین و تهدید از جمله ابزارهایی هستند که معمولا در کنار قدرت مورد استفاده قرار می گیرند.
ابزار حقوق مشروع :زمانی که به قانون  ، استاندارد ها ، عرف ، روند گذشته و ...اشاره کرده و می کوشید با استفاده از آنها مشروعیت خواسته خود را به اثبات برسانید، از ابزار حقوق مشروع استفاده کرده اید.
ابزار منافع: برخی مذاکره کنندگان ، همواره می کوشند بحث و روند مذاکره را از لایه هایی سطحی گفتگو بر سر خواسته ها به لایه های عمیق تر برده و منابعی را بیابند که هر یک از طرفین در پی آن هستند. این گروه از مذاکره کنندگان می دانند که تمرکز بر منافع می تواند بیشتر از تمرکز بر روی خواسته ها اثر بخش باشد.


ثبت دیدگاه
لطفا برای درج دیدگاه خود فرم زیر را تکمیل نمایید.نام: *
پست الکترونیک:
تلفن همراه:
متن دیدگاه:*
    _____     ______
    | _ |    |___ /
 _ __  \ V / _  _  / / 
| '_ \ / _ \ | | | | / / 
| |_) || |_| || |_| |./ /  
| .__/ \_____/ \__,_|\_/  
| |             
|_|             
لطفاً عبارت نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد نمایید.
مقالات مدیر بیز مرتبط

بازگشت به مقالات مذاکره و زبان بدن