مدیر.بیز

مقالات مدیر بیز 

۲۰ مهر ۱۳۹۳

تمرکز بر تحقیقات بازاریابی

1010(2)
تحقیقات بازاریابی به منزله چشم ها و گوش های بازاریابی است. با بررسی بسیاری از شکست های بازاریابی معلوم می شود که عدم درک مشتریان، رقبا، و یا عدم درک روندها در محیط رقابتی علل این شکست ها بوده اند. هنگامی که در حال انجام تحقیقات بازار هستید و یا حتی فقط به نتایج یک مطالعه نگاه می کنید باید نقاط قوت و ضعف نحوه گردآوری اطلاعات و نحوه تحلیل و ارائه آن ها را درک کنید. قصد از انجام تحقیقات بازاریابی کمک به شما برای اتخاذ تصمیمات بهتر بازاریابی است. تحقیقات بازاریابی می تواند بر تمام بازیگران و گردانندگانی که بر عملکرد بازاریابی سازمان تاثیر می گذارند متمرکز شود. مطالعات متمرکز بر کاربران نهایی عبارتند از:
بخش بندی بازار: ویژگی هایی که می توانند در تعیین و تمیز بخش ها مورد استفاده قرار گیرند.
رفتار خرید: چگونه درباره کالاها و خدمات اطلاعات کسب می کنند و انتخاب های خود را انجام می دهند.
نیازها: فایده هایی که مشتریان در جست و جوی شان هستند. (اولویت ها)
ارزش ادراک شده: حداکثر بهایی که مایلند بپردازند و چرایی آن.
محصول: ارزشیابی های تمام کالا و خدمات رقبا.
نام تجاری: مشخصه های تداعی شده یا نام تجاری.
متن تبلیغ: مقایسه تبلیغات.
عادات رسانه ای: مشتریان از کجا اطلاعات کسب می کنند.
تماس های فروش: محتوای تماس و اثرات.
قیمت گذاری: واکنش های احتمالی به قیمت ها.
رفتار خرید: خریدها را از کجا و چگونه انجام می دهند.
رقبا: هدف های عینی اشان چیست، قدرت توانمندی هایشان چه اندازه است و احتمال دارد دست به چه اقدامی بزنند.
تامین کنندگان: تحقیق ممکن است بر هزینه های مقایسه ای تامین کنندگان گوناگون و عملکرد کالا یا خدمتشان متمرکز شوند.
روندها: روندهای جمعیت شناختی، اجتماعی، فنی، سیاسی/تنظیم کنندگی و اقتصادی


ثبت دیدگاه
لطفا برای درج دیدگاه خود فرم زیر را تکمیل نمایید.نام: *
پست الکترونیک:
تلفن همراه:
متن دیدگاه:*
لطفاً عبارت نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد نمایید.
مقالات مدیر بیز مرتبط

بازگشت به مقالات