مدیر.بیز

مقالات مدیر بیز › مقالات مذاکره و زبان بدن 

۲۲ شهریور ۱۳۹۳

چک لیست بررسی نتیجه توافق در مذاکرات

19
زمانی که مذاکره به نتیجه نهایی منجر شد و گزارشی از توافق حاصله نوشته شد با بررسی چک لیست زیر می توانید از مناسب بودن توافق انجام شده اطمینان حاصل نمایید البته ممکن است برخی از موضوعات مطرح شده در این چک لیست در نگاه اول عجیب به نظر آید. به عنوان مثال ممکن است شخصی بپرسد: اگر قرارداد منطقی و متعارف نیست اما به نفع من تنظیم شده چه دلیلی دارد که من اعتراض کنم؟ واقعیت این است که چنین قراردادی به هر حال در زمان اجرا با مشکل مواجه خواهد شد و اگر طرف مقابل متوجه شود که منافعش تامین نشده است به نوعی از اجرای قرارداد سرپیچی خواهد کرد و نیز روابط بلند تحت تاثیر قرار می گیرد. پس چه بهتر که خود از ابتدا به این نکات توجه کنیم.
آیا هدف کلی مذاکره و توافق در قرارداد نهایی به صورت شفاف و روشن ذکر شده است؟
آیا کلیه منافع مورد توجه طرفین در قرارداد گنجانده شده است؟
آیا نظر کلیه افرادی که حاصل توافق به نوعی آن ها را نیز درگیر خواهد کرد پرسیده شده است؟
در مورد هر بند توافق دقیقاً جه جیزی مورد توافق قرار گرفته و آیا بندها از شفافیت کافی برخوردار هستند؟
آیا در مورد این که هر وظیفه ای توسط چه کسی در چه زمانی و با چه شرایطی انجام شود تصمیم گیری شده است؟
آیا در مجموع توافق حاصل شده یک توافق منطقی است؟
آیا روشی برای حل تعارضات و اجتناب از سوءبرداشت های احتمالی در نظر گرفته شده است؟


ثبت دیدگاه
لطفا برای درج دیدگاه خود فرم زیر را تکمیل نمایید.نام: *
پست الکترونیک:
تلفن همراه:
متن دیدگاه:*
لطفاً عبارت نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد نمایید.
مقالات مدیر بیز مرتبط

بازگشت به مقالات مذاکره و زبان بدن