مدیر.بیز
۲۲ شهریور ۱۳۹۳

تعارض در مذاکره

1011
واژه تعارض با واژه هایی مانند تضاد، عدم توافق، انتقاد، جدال، مخالفت، شکست، اختلاف و مانند آن همراه است. تعارض جزئی لاینفک از زندگی انسان و سازمان به شمار می آید.
تعارض به صور مختلف مانند مجادله، مخالفت، مشاجره، کشمکش بین افراد و گروه ها رخ می دهد. وفور اختلاف ها باعث می شود که بخش مهمی از وقت مدیران صرف جلوگیری و حل این مشکلات شود.
وجود تعارض از جمله مواردی است که استفاده از فرآیند مذاکره را ضروری می سازد. تعارض ممکن است در تفاوت خواسته های طرفین و یا تفاوت برداشت ها و سوءتفاهم ها ریشه داشته باشد. دو شخصی که برای دستیابی به یک هدف و خواسته تلاش می کنند ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرند. حتی دو نفر که در پی اهداف متفاوتی هستند ممکن است به منابع مشترکی نیاز داشته باشند و این خود می تواند زمینه ساز بروز تعارض باشد.
تعارض را می توان به دو صورت تعریف نمود:
عدم توافق یا مخالفت جدی بر روی منافع، تفکرات و خواسته ها که ممکن است واقعی و یا صرفاً ناشی از برداشت طرفین باشد.
عدم امکان دستیابی همزمان طرفین به خواسته های خود به گونه ای که موفقیت یکی مستلزم شکست دیگری باشد.
تعارض ممکن است بسیار ساده باشد. مثل رقابت دو همکلاسی وقتی برای شاگرد اول شدن با هم رقابت می کنند و گاه ممکن است شکلی پیچیده تر به خود بگیرد. مانند تعارض در منافع موجود بین دو معاون وقتی می دانند پس از ارتقا مدیر ارشد یکی از آن ها جانشین وی خواهد شد. مستقل از این که منشا تعارض چه باشد مذاکره معمولاً می تواند به عنوان راه حلی مناسب برای رفع تعارض به کار گرفته شود.


ثبت دیدگاه
لطفا برای درج دیدگاه خود فرم زیر را تکمیل نمایید.نام: *
پست الکترونیک:
تلفن همراه:
متن دیدگاه:*
لطفاً عبارت نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد نمایید.
بازگشت به مقالات مذاکره و زبان بدن